Tastarustå B3 - Tasta

Boliger i 3 blokker på 3 og 4 etasjer med parkering under.
Oppdragsgiver: Kruse Bolig AS
Byggherre: Arkitekt: Asplan Viak
Årstall: 2009 - 2010

Utvikling & design av Vecora