Tarzanskogen Barnehage

Oppdragsgiver: Faber Bygg
Vårt Oppdrag: Rådgiver i geoteknikk (RIG), dyp masseutsifting av myr. 
Ferdigstillelse: 2016/2017 

Utvikling & design av Vecora