Sverdrup Plataa - Bjergsted

Boliger i 5 etasjer med parkering under.
Oppdragsgiver: Sverdrups Plataa AS
Byggherre: Sverdrups Plataa AS
Arkitekt: Helen & Hard AS
Årstall: 2004

Utvikling & design av Vecora