Sola Betong - Utvidelse anlegg

Sola Betong - Utvidelse anlegg
Oppdragsgiver: Birken & Co AS
Byggherre: Sola Betong AS
Årstall: 2013

Utvikling & design av Vecora