Rosselandsvegen 47

Geoteknisk prosjektering av boligkompleks på kvikkleire.
Oppdagsgiver: Dagfinn Skaar AS 
Årstall: 2015 

Utvikling & design av Vecora