Riggkai Polarbase - Finnøya Hammerfest

Ny kai.
Oppdragsgiver: Birken & Co AS
Byggherre: Polarbase
Årstall: 2012

12-021

Utvikling & design av Vecora