Polarbase - Finnøya Hammerfest

Nytt kaiområde/ Ny kai
Oppdragsgiver: Birken & Co AS
Byggherre: Polarbase
Årstall: 2010

Utvikling & design av Vecora