Ogna Skole

Oppdragsgiver: Cowi AS
Byggherre: Hå kommuneArkitekt L2 Arkitekter AS
Vårt Oppdrag: Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG).
Geoteknisk prosjektering av skolebygg direktefundamentert på skjellsand.  

Utvikling & design av Vecora