Lenden skole - Rehabilitering

Lenden skole - rehabilitering
Oppdragsgiver: Prosjektil AS
Byggherre: Stavanger Eiendom AS
Arkitekt: Abacus AS
Årstall: 2013 - 2015

13-068

Utvikling & design av Vecora