Kleppestemmen Barnehage

Oppdragsgiver: Trygge Barnehager
Vårt oppdrag: Grunnundersøkelser og prosjektering,
Rådgiver i geoteknikk (RIG)

Utvikling & design av Vecora