I-Park Mellombygg - Ullandhaug

Inngangsparti
Oppdragsgiver: Smedvig Eiendom 
Byggherre: I-Park
Arkitekt: Helen & Hard AS
Årstall: 2010/11

Utvikling & design av Vecora