Hoveveien 166

Oppdragsgiver: JærkonsultVårt
Oppdrag: Rådgiver i geoteknikk (RIG) 
Beregning av bærevne og beregning av stabilitet for tørrmurer. 
Ferdigstillelse: 2016/2017 

Utvikling & design av Vecora