Hillevågsveien 24

Oppdragsgiver: Kruse Smith
Vårt oppdrag: Geoteknisk rådrigver (RIG)

Utvikling & design av Vecora