Gauselbakken Nord

Boliger i 4 blokker på Gausel.
Oppdragsgiver: Ica Eiendom AS
Byggherre:Arkitekt: Helen & Hard AS
Årstall: 2006

Utvikling & design av Vecora