Gann Terrasse

Oppdragsgiver: Prosjektil
Vårt oppdrag: Geoteknisk vurdering i forbindelse med ny heissjakt 

Utvikling & design av Vecora