Flyplassveien 180

Oppdragsgiver: Boye & Waage AS
Byggherre: Helicenter Norway AS
Vårt Oppdrag: Rådgiver i geoteknikk (RIG) 

16224

Utvikling & design av Vecora