Energiberegning - Tastarustå B4

6 nye boligblokker  med 64 leiligheter.
Energiberegning iht. TEK 10 samt energimerking.

Utvikling & design av Vecora