Energiberegning - Studentboliger - Campus II Ullandhaug

5 nye blokker med studenthybler.
Energiberegning iht.
TEK 07 samt energimerking.

Utvikling & design av Vecora