Energiberegning - Salhusveien 218 - Solsiden

5 nye boligblokker med 57 leiligheter.
Energiberegning iht. TEK 07 samt energimerking.
Husbankens energikriterier for blokk 1 og 4 samt utarbeidelse av kuldebroregnskap
og beregning av kuldebroverdier.

Utvikling & design av Vecora