Energiberegning - Marielunden

4 nye boligblokker med 66 leiligheter samt næringslokale.
Energiberegning iht. TEK 10 samt energimerking.
Vurdering mot lavenergiklasse 1 samt utarbeidelse av kuldebroregnskap for en blokk D

Utvikling & design av Vecora