Kontorbygg - Avaldnesgata 95 C

Rehabilitering/nybygg kontorlokale over 3 etasjer.
Energiberegning iht. TEK 10 samt energimerking.

Utvikling & design av Vecora