Energiberegning - Austråtthagen

Ny boligblokk med 24 leiligheter.
Energiberegning iht. TEK 07 samt energimerking.

Utvikling & design av Vecora