Brueland Gård

Oppdragsgiver:  Block Berge Bygg AS

Arkitekt:  Aros Arkitekter AS

Byggherre:  Veidekke Bolig 

Ferdigstillelse:  Vår 2017 

Areal:  5000 m²

Prosjektet består av 3 lavblokker i 4 etasjer. Den øvre etasjen er inntrukket fra underliggende etasjer. Felles parkeringsanlegg under bakken binder blokkene sammen. Fasademateriale i tegl. 

Vårt oppdrag var å ivareta ansvarsområdet bygningsfysikk i tiltaksklasse 2. Utarbeidelse av premissdokumnet, energiberegninger, kvalitetsikring av byggdetaljer og annet relevant prosjekteringsgrunnlag samt deltakelse i særmøter bygningsfysikk.

16031

Utvikling & design av Vecora