Bjergsted Trio

Prosjektledergeoteknikk

Planlegging ogdokumentasjon av grunnundersøkelser. Geoteknisk prosjektering for treboligblokker med 4-5 etasjer over 1-2 etasjer med felles utgravd kjeller.

17004

Utvikling & design av Vecora