Geoteknikk: 
Vet du hva du står på? Mangel på kunnskap om grunnens egenskaper forårsaker hvert år store skader i byggebransjen. I dag foregår det en stadig fortetning i byene. Vi bygger høyere, dypere og større enn noen gang før. Grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering bør komme inn tidlig i prosjektfasen for å sikre en god fremdrift og unngå uønskede kostnader. Valg av trygge og korrekte metoder for fundamentering i samarbeid med byggeteknikk kan spare prosjektet for betydelige summer. 

Geoteknikk i Procon:
Procon Rådgivende Ingeniører AS leverer alle geotekniske tjenester fra grunnundersøkelser til prosjektering over og under vann. I tillegg til vår egen avdeling i geoteknikk samarbeider vi med Sivilingeniør Albert Ølnes AS og Romerike Grunnboring AS.

Vi tilbyr bla.

  • Grunnundersøkelser og geoteknisk rapportering
  • Fundamentering av bygg
  • Stabilitet av byggegroper
  • Prosjektering av kaianlegg
  • Skredsikring for stein og snø
  • Beregning av skråningstabilitet
  • Arbeid med reguleringsplaner 
Hove N2
Hove N2

Hove N2

Oppdragsgiver: Block Berge Bygg
Arkitekt: Ark Vest
Ferdigstillelse: 2017
Vårt oppdrag: Rådgivende ingeniør geoteknikk.
Beregning av grunntrykk, støttemurer og undergang.  

Ogna Skole
Ogna Skole

Ogna Skole

Oppdragsgiver: Cowi AS
Byggherre: Hå kommune
Arkitekt L2 Arkitekter AS
Vårt Oppdrag: Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG).
Geoteknisk prosjektering av skolebygg direktefundamentert på skjellsand.  

Krusemarka, Hå kommune

Oppdragsgiver: Cowi
Vårt oppdrag: Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG)
Grunnundersøkelser og prosjektering av vei ihht. Statens Vegvesen sin prosjekteringsnorm.  

Kleppevarden

Oppdragsgiver: Jærentreprenør AS 
Vårt oppdrag: Rådgiver i geoteknikk (RIG)
 

Valahaug

Oppdragsgiver: Ineoeiendom
Vårt oppdrag: Grunnundersøkelser 

Tarzanskogen Barnehage

Oppdragsgiver: Faber Bygg
Vårt Oppdrag: Rådgiver i geoteknikk (RIG), dyp masseutsifting av myr. 
Ferdigstillelse: 2016/2017 

Hoveveien 166

Oppdragsgiver: Jærkonsult
Vårt Oppdrag: Rådgiver i geoteknikk (RIG) 
Beregning av bærevne og beregning av stabilitet for tørrmurer. 
Ferdigstillelse: 2016/2017 

Flyplassveien 180
Flyplassveien 180

Flyplassveien 180

Oppdragsgiver: Boye & Waage AS
Byggherre: Helicenter Norway AS
Vårt Oppdrag: Rådgiver i geoteknikk (RIG) 

Gann Terrasse

Oppdragsgiver: Prosjektil
Vårt oppdrag: Geoteknisk vurdering i forbindelse med ny heissjakt 

Kleppestemmen Barnehage

Oppdragsgiver: Trygge Barnehager
Vårt oppdrag: Grunnundersøkelser og prosjektering, Rådgiver i geoteknikk (RIG)
 

Hillevågsveien 24

Oppdragsgiver: Kruse Smith
Vårt oppdrag: Geoteknisk rådrigver (RIG)

Verksgata 12a

Oppdragsgiver: Kraftværk AS
Vårt oppdrag: Geoteknikk (RIG), pelefundamentering
Ferdigstillelse: 2017
 

Felleskjøpet Mandal

Oppdragsgiver: Dagfinn Skaar AS 
Vårt Oppdrag: Beregning av bæreevne for fundamenter på sand.  

kf
kf

Kf Skole Jørpeland

Geoteknisk prosjektering av nytt skolebygg
Oppdragsgiver: Cowi
Årstall: 2015 

Prøveboring Tau Furulia
Prøveboring Tau Furulia

Tau Furulia

Geotekniske undersøkelser. 

Prøvegraving
Prøvegraving

Boligområde Hommersåk

Geotekniske undersøkelser for reguleringsplan ved høle.
Oppdagsgiver: Asplan Viak
År:2015 

Fasade 1
Fasade 1

Rosselandsvegen 47

Geoteknisk prosjektering av boligkompleks på kvikkleire.
Oppdagsgiver: Dagfinn Skaar AS
Årstall: 2015 

Løse blokker
Løse blokker

Boligområde Høle

Boligområde HØ05, Høle
Geoteknisk rapport
Oppdragsgiver: Asplan Viak
Årstall:2015 

Ombygging av Coop Mariero
Ombygging av Coop Mariero

Coop Mariero Ombygging

Coop Hypermarked Mariero Ombygging
Oppdragsgiver: Coop Økonomen AS 
Årstall: 2015