Energi
Procon Stavanger AS utfører i følgende tjenester innenfor energi:

  • Enovas rådgiverregister - Passivhusrådgiver privat
  • Energiberegninger
  • Energimerking av bygninger
  • Beregning av kuldebroverdi

Enovas rådgiverregister - Passivhusrådgiver privat
Procon Stavanger AS er stolte av at vår medarbeider Kjetil Hannisdal Ask er registrert i Enovas rådgiverregister som passivhusrådgiver.
Han har gjennomført og bestått NTNU`s videreutdanningskurs "Lavenergiboliger og passivhus" som Enova har vært med å finansiere.
Vi har allerede utført oppdrag som krever godkjenning som Enovas rådgiver. Eksempelvis er dette utarbeidelse av energiplan ifm. søknad om økonomisk støtte ved rehabilitering.

Energiberegninger
Teknisk forskrift skal bidra til at bygninger som skal oppføres eller rehabiliteres har lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning. Myndighetene krever at det skal gjennomføres beregninger av bygningers energibehov og varmetapstall for å dokumentere at bygningen tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift.

Beregningsprogrammet Simien brukes for å evaluere mot myndighetskrav. Med bakgrunn i evaluering mot myndighetskrav kan vi i samarbeid med utbygger også evaluere mot mer ambisiøse miljøkrav som Husbankens energikriterier, lavenergibygninger og passivhus.

Ved utvikling av konsept og løsninger for bygninger, lavenergibygninger og passivhus er samspillet mellom byggeteknikk, bygningsfysikk og energiberegning særlig verdifullt for å oppnå et godt resultat og robuste løsninger.

Energimerking av bygninger
Yrkesbygg og nye boliger skal energimerkes av en part som tilfredsstiller gjeldende kompetansekrav iht. Energimerkeordningen. Procon Stavanger AS har denne kompetansen og utfører energimerking.

Beregning av kuldebroverdi
Vi utfører todimensjonal varmestrømsberegning ved bruk av programmet HEAT2 og kan da beregne kuldebroverdi for bygningsdetaljer. Beregningen kan også benyttes for å beregne overflatetemperaturer og dernest vurdere kondensfaren for konstruksjoner.

Kuldebroverdien brukes ofte for å beregne normalisert kuldebroverdi i et kuldebroregnskap som inngår i energiberegningen. Dette er særlig aktuelt ved prosjektering av lavenergibygninger og passivhus.

Bilde hjemmeside (2)
Bilde hjemmeside (2)

Eneboliger

6 stk. arkitekttegnede eneboliger i størrelsesorden 150 - 460 m².

Energiberegning og energimerking.

Bilde hjemmeside (2)
Bilde hjemmeside (2)

Energiberegning - Salhusveien 218 - Solsiden

5 nye boligblokker med 57 leiligheter.
Energiberegning iht. TEK 07 samt energimerking.
Husbankens energikriterier for blokk 1 og 4 samt utarbeidelse av kuldebroregnskap og beregning av kuldebroverdier.

Marielunden_Mariero_Stavanger_leiligheter_JM_11_800x500 IMG_1951
Marielunden_Mariero_Stavanger_leiligheter_JM_11_800x500

Energiberegning - Marielunden

4 nye boligblokker med 66 leiligheter samt næringslokale.
Energiberegning iht. TEK 10 samt energimerking.
Vurdering mot lavenergiklasse 1 samt utarbeidelse av kuldebroregnskap for en blokk D

Bilde hjemmeside (2)
Bilde hjemmeside (2)

Energiberegning - Kontorbygg - Avaldnesgata 95 C

Rehabilitering/nybygg kontorlokale over 3 etasjer.
Energiberegning iht. TEK 10 samt energimerking.

10 20 30 40 50
10

Energiberegning - Tastarustå B4

6 nye boligblokker  med 64 leiligheter.
Energiberegning iht. TEK 10 samt energimerking.

029 030 031 032 033
029

Energiberegning - Austråtthagen

Ny boligblokk med 24 leiligheter.
Energiberegning iht. TEK 07 samt energimerking.

1 2 3 5 4
1

Energiberegning - Studentboliger - Campus II Ullandhaug

5 nye blokker med studenthybler.
Energiberegning iht. TEK 07 samt energimerking.