Vi feiret 20 år som rådgivende konsulenter i 2015 

Kort om Procon Rådgivende Ingeniører AS

Skjermbilde

Procon Rådgivende Ingeniører AS er et frittstående rådgivende ingeniørfirma i bygge- og anleggssektoren.
Firmaet ble etablert i 1995. Vi er totalt 17 ansatte, hvorav 3 er RIF-godkjente medlemmer.
(Rådgivende Ingeniørers Forening).

I Stavanger er vi pr. i dag 15 ansatte i Sverdrupsgate 23, (bilde 1)

I Kristiansand har Bjørn Uppstad og Tov Ramberg kontor i Østre Strandgate 80, 2. etg (bilde 2)

Firmaets tjenesteområder er:

Ansvarlig søker (SØK)
Byggeteknikk (RIB)
Anleggsteknikk (RIB)
Brannteknikk (RIBr)
Bygningsfysikk/energiberegning (RiByFy)
Geoteknikk(RIG)
Kontroll (prosjektering og utførelse) (KON)
Hovedvekten er prosjektering innen bygge- og anleggsteknikk, samt bygningsfysikk og energi.
Vi har sentralgodkjenning for våre fagområder.

krsand

Sentralgodkjenning

Våre oppdragsgivere er private, industri, entreprenører, kommuner, fylkeskommunen, etc.
Vi er i dag et av de større prosjekteringsfirmaene i Rogaland, og arbeider med mange av
de største prosjektene i distriktet.

Firmaet er medlem hos RIF, og benytter seg av RIF sin standard ansvarsforsikring.
Vi er også medlem av:

  • FIB (Fédération Internationale du Béton)
  • Norsk Stålforbund
  • Norsk Betongforening
  • Pianc

Firmaets ansatte har erfaring fra rådgivermiljøet i Rogaland, og har deltatt på større
prosjekter i Rogaland siden slutten av 70-årene. Vi har også ansatte som er involvert i
diverse faglige utvalg og publikasjoner (lokale og regionale).

Firmaet har knyttet forbindelser med firmaer med spisskompetanse i fag som ligger på
siden av vårt fagområde, og kan lett tilknytte seg samarbeidspartnere i større prosjekter
for å kunne ta topper.

Procon Rådgivende Ingeniører AS er eiet kun av ansatte.

Kvalitetssikringssystem.

Firmaene har etablert kvalitetssikringssystem, basert på NS-EN 9001
Rutiner er tilpasset TEK 10. Vårt system er bygget opp via Holte Byggsafe sitt system.
Ansvarlige for firmaets kvalitetssystem er:

Arne Gillesvik               Hovedansvarlig for KS-system og KS-rutiner
Bjørn Uppstad               Ansvarlig for kvalitetskontroll i Procon Rådgivende Ingeniører AS

Samarbeidsfirma

Procon Rådgivende Ingeniører AS har utvidet samarbeid med Procon AS (Karmøy) og har blant annet
felles KS system.

Vi samarbeider imidlertid også kontinuerlig med firma og personer som vi kjenner og føler
oss trygge på, og som kompletterer/øker vår kompetanse og som kan øke vår egen
kapasitet i de tilfeller dette skulle være aktuelt.

Vi har bred erfaring, og flere referanser, hvor vi har vært i større tverrfaglige konstellasjoner.